Про організацію

ВОЛЬТЕРРА – громадська організація, яка була заснована 13 грудня 2017 року.

Головні завдання ВОЛЬТЕРРА

участь у здійсненні державної регуляторної політики

здійснення просвітницької та освітньо-методичної діяльності

залучення на добровільних засадах матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів організацій, підприємств і фізичних осіб для реалізації мети Організації

інформування громадськості щодо діяльності Організації через висвітлення у засобах масової інформації та інших джерелах

сприяння членам Організації у питаннях удосконалення професійних знань, атестації, підвищення кваліфікації тощо

співпраця з органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо питань, пов’язаних з реалізацією мети Організації

підтримка вільного обміну досвідом, знаннями, спеціалістами та інформацією у сфері охорони, збереження та захисту довкілля; забезпечення доступу до інформації та знань у сфері довкілля

сприяння екологічним громадським організаціям області, громадянам, громадам та іншим заінтересованим суб'єктам у їх діяльності з питань охорони навколишнього середовища

сприяння збереженню ландшафтного та біологічного різноманіття; розробка та дослідження екологічних шляхів господарювання; сприяння розвитку природно-заповідного фонду області

у інших напрямках, якщо це не суперечить законодавству України та установчим документам громадської організації

участь у здійсненні державної регуляторної політики

розробка проектів і програм, що спрямовані на захист прав та інтересів членів Організації та жителів міста Вільнянська, Запорізького (Вільнянського) району, Запорізької області

залучення громадян до занять спортом

збирання, обробка та поширення інформації, у тому числі наукового та прикладного характеру

розвиток міжнародної співпраці, зокрема, між українськими та закордонними вченими, аналітиками, фахівцями, громадськими і політичними діячами, неурядовими організаціями

виконання державних замовлень у порядку, встановленому законом

організація участі громадськості у формуванні екологічної політики, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан довкілля; участі громадськості в освітніх, наукових, культурних програмах та діяльності з питань охорони навколишнього середовища

поширення екологічних знань; екологічна просвіта; організація, фінансування та проведення досліджень з актуальних екологічних проблем області

організація масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій, благодійних акцій, обговорень тощо), спрямованих на виконання завдань Організації