ВОЛЬТЕРРА – громадська організація, яка була заснована 13 грудня 2017 року


Мета діяльності ВОЛЬТЕРРАЗахист прав та охоронюваних законом інтересів жителів міста Вільнянська, Запорізького (Вільнянського) району, Запорізької області в сфері дотримання органами влади, місцевого самоврядування, їх посадовими особами екологічної безпеки.

Дотримання вимог екологічного, земельного законодавства (у тому числі при розміщенні та будівництві кар’єру по видобуванню корисних копалин (каоліну); його збагачення та переробки); задоволення суспільних інтересів.