Звіт: «Літогеохімічні дослідження 30 зразків каоліну та вмісних порід Біляївського родовища первинних каолінів»

Засідання робочої групи при Запорізькій ОДА з проблемних питань по ТОВ «БЗК». 20.05.2021 року.
21.05.2021
Головна наукова юридична установа України підтвердила незаконність Висновку з оцінку впливу на довкілля отриманого БЗК для розробки кар’єру
25.06.2022

Звіт за темою: «Літогеохімічні дослідження 30 зразків каоліну та вмісних порід Біляївського родовища первинних каолінів» підготовлений Державною установою «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» (ДУ «ІГНС НАН України») у відповідності до технічного завдання та на замовлення Громадської організації «ВОЛЬТЕРРА» (ГО «ВОЛЬТЕРРА»).

У звіті наведено результати лабораторних досліджень 32 проб каолінів та вмісних порід з території Біляївського родовища без прив`язки до місцевості, які включають: літогеохімічний аналіз каолінів та вміщуючих порід на мобільні форми 8 елементів (Fe, Cu, Mn, Cr, Co, Ni, Pb, Zn) та валові вмісти 31 елемента (Mn, Ni, Co, Ti, V, Cr, Mo, W, Zr, Hf, Nb, Ta, Cu, Pb, Ag, Sb, Bi, Zn, Cd, Sn, Ge, Ga, Be, La, Y, Yb, Th, As, Ba, Li, P); спектрометричний аналіз; визначення питомої активності за інтенсивністю альфа і бета-випромінювання.

Коротко:

Калій-40.

Радіокалій виявлений в усіх пробах, крім однієї.

Актиній-228.

Виявлений у більшості проб.

Торій-232.

Виявлений в усіх пробах, крім однієї.

Сімейство торію.

Середня активність трансторієвих елементів складає 444 Бк/кг, що в 13,5 разів перевищує усереднені глобальні показники для осадових порід, а також – земної кори в цілому. Максимальне перевищення складає 64 рази.

Радій-226.

Виявлений у всіх пробах.

Вісмут-214.

Виявлений у всіх пробах.

Сімейство урану.

Середня активність елементів урано-радієвого ряду складає 484 Бк/кг, максимальна – 1810 Бк/кг. Середня активність перевищує усереднені глобальні показники для земної кори – у 13 разів; максимальна, відповідно, – у 60 і 49 разів.

Сумарна питома гамма-активність.

Середня сумарна питома активність гамма-випромінюючих радіонуклідів складає 929 Бк/кг, максимальна – 2864 Бк/кг.

Вища за глобальні показники усереднена активність трансуранових і трансторієвих радіонуклідів може свідчити про наявність в осадових породах території досліджуваного родовища проявів ураново-торієвої мінералізації.

Також результати засвідчують підвищені вмісти природних радіонуклідів урано-радієвого та торієвого рядів, а також – радіокалію.

Так що ж насправді планує видобувати ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат»?

Це стає зрозумілим, переглянувши таблицю валових  вмістів елементів у каолінітах Біляївського родовища.