Відповідь Запорізької обласної ради на запит робочої ініціативної комісії від 15.06.2017 року